buddhakaset

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
buddhakaset

ประวัติพระพุทธชินสีห์

Print

 

พระพุทธชินสีห์นั้นเป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ทั้งโดยฐานะเป็นพระพุทธรูปงดงามและศักดิ์สิทธิ์ มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก พระเจ้านครเชียงแสน              แผ่อำนาจมาถึงนครศรีสัชนาลัยแล้วเสด็จลงมาตั้งเมืองพิษณุโลก เพื่อเจ้าไกรสรราชพระโอรสอันเป็นพระราชนัดดาของเจ้านครศรีสัชนาลัยอยู่ครอง หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นฐานทัพอันจักยกลงมาตีพระนครละโว้

 ในครั้งนั้น พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงสร้างพระมหาธาตุแลพระวิหารใหญ่พระวิหารทิศขึ้นแล้ว ทรงหล่อพระพุทธรูปขึ้น ๓ พระองค์ พระชินราชพระองค์ ๑ พระชินสีห์พระองค์ ๑ พระศรีศาสดาพระองค์ ๑ หล่อในคราวเดียวกันก่อนพระพุทธศักราช ๑๕๐๐ พระชินราชหล่อเสีย คงหล่อสำเร็จเพียง ๒ พระองค์ พระชินราชหล่อถึง ๔ คราวจึงสำเร็จ ในครั้งหลังหล่อเมื่อ พ.ศ.๑๕๐๐ เชิญพระพุทธรูป ๓ พระองค์นั้นประดิษฐานไว้ ณ สถาน ๓ แห่งท่ามกลางเมืองพิษณุโลกนั้น

ฝ่ายนักช่างสังเกตเห็นฝีมือทำ ลงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูป ๓ พระองค์นั้นหล่อในต่างคราวกันหล่อพระพุทธชินราชก่อนในระยะกาลไม่สู้ไกลนัก หล่อพระพุทธชินสีห์ขึ้นในลำดับ แก้ไขส่วนบกพร่องครั้งหล่อพระพุทธชินราชให้บริบูรณ์ขึ้น ส่วนพระศาสดานั้น หล่อภายหลังต่อลงมานาน ทั้งขนาดทั้งฝีมือไกลจาก ๒ พระองค์นั้นมาก ศักราชที่หล่อฟังเอาเป็นแน่ไม่ได้ เพราะศักราชแลปีในพงศาวดารเหนือฟั่นเฝือมาก ยากเพื่อจะถือเอาเป็นหลัก สันนิษฐานตามแบบพระพุทธรูป ดูเหมือนหล่อขึ้นในปูนนครศรีสัชนาลัยหรือสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรฝ่ายเหนือ

 

Last Updated on Friday, 12 November 2010 15:39 Read more...
 

อาคารพุทธเกษตร มก.

Print

ประวัติของ พุทธเกษตร มก.

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยและส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของไทยก็คือพระพุทธศาสนา ซึ่งคนไทยได้ยึดถือเป็นหลักใจมาแต่โบราณกาล ฉะนั้น เพื่อให้การทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสมัยที่ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารสำหรับเป็นที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พุทธธรรมสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตลอดถึงนิสิตและบุคคลทั่วไปขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2528 ซึ่งเรียกชื่อว่า “อาคาร        พุทธเกษตร” มีความหมายว่า “ดินแดนแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น”  

Last Updated on Thursday, 30 December 2010 09:48 Read more...
 

สมาชิก

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ผู้เข้าชม

05191